Cu sputa in faccia

Cu sputa in faccia Book Cover Cu sputa in faccia
Ottave. Civili, d’amore, di sdegno.
Giuseppe Tramontana
Poesia

Da cosa nasce cosa e il tempo la governa.

 

Cu sputa in cielu in faccia ci veni

Giusti è pp’ e nichi essiri toschi

Cu campa d’amanti patisci peni

Cu va ppi munti canusci  voschi

Cu cerca trova, cu fa beni ha beni

si tocchi ardìculi lu sai c’abbruschi

cu trama inganni mali ci veni

nun si mangia mèli senza muschi.

 

Trad.

Chi sputa in cielo in faccia gli ritorna

È giusto per i piccoli essere birichini

Chi campa da amante patisce pene

Chi va per monti conosce boschi.

Chi cerca trova, chi fa bene ha bene

Se tocchi ortiche sai che pizzicano

Chi trama inganni mali gliene coglie

Non si mangia miele senza mosche.